International Shorts

The Land of Milk and Honey

Belgium
2022 — 11' / Color

1

Përshkrimi

Pas një serie shkatërrimi masiv territoret e pabanuara të lëna pas mbrohen me mure të larta të ndarjes. Në mes të këtyre mureve, në njërën anë është një popullatë të mbijetuesish të varfër dhe në anën tjetër, elita që duan ta transformojnë zemërimin popullor në fuqi pune.

Biografia e Regjisorëve

Isabelle Nouzha graduated from LUCA School of Arts Brussels,
Belgium. Violent elements often dictate her scenarios so as breaking points, traces of historical violence, marginalized social groups.

Buy Tickets

Regjisorë

Isabelle Nouzha

Producent

Fragments asbl

Isabelle Nouzha

Zoo Théâtre

Kinematografia

Isabelle Nouzha

Animacioni

(collage) Barrack Rima

(collage) Isabelle Nouzha

Editorë

Isabelle Nouzha

Zërimi

Magali Schuermans

Kontakti

Isabelle Nouzha
[email protected]