14 November, 2023


“Stories We Tell” është një nismë e kushtuar për të rinjtë e moshës 18-25 vjeçare që dëshirojnë të bëjnë ndryshim në Kosovë dhe që besojnë në fuqinë e historive që sfidojnë stereotipet dhe frymëzojnë ndryshim.

Kjo eksperiencë monumentale ka mundësi për të ndikuar në rritjen e bashkëpunimin dhe ndërveprimit mes të rinjëve nga të gjitha komunitetet në Kosovë, dhe përmes bashkëpunimit kreativ, si prodhimi i materialeve audio-vizuale që do t’i shfaqin pjesëmarrësit duke intervistuar njëri-tjetrin. Përveç kësaj, ky program Shkëmbimi Kulturor përfshin pjesëmarrje aktive në ligjërata dhe diskutime, vizita kulturore në objektet e trashëgimisë, zhvillimin e edukimit mediatik dhe filmik si një mjet për të zbuluar qëllimet, problemet dhe përvojat e përbashkëta.

Vizita studimore do të mbahet nga data 29 janar deri më 4 shkurt 2024, kur pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të njihen me qendra të ndryshme kulturore, artistike dhe organizata të tjera të shoqërisë civile në Prizren, Gjakovë, Pejë dhe Prishtinë si dhe qytete të tjera në Kosovë. Programi është krejtësisht falas dhe shpenzimet e udhëtimit, ushqimit dhe akomodimit do të mbulohen nga organizatorët.

Parakushtet për pjesëmarrje në program janë mosha e përshtatshme (18 deri në 25 vjeç), motivimi për shkëmbim kreativ dhe rrjetëzimi shoqëror, dëshira për të takuar bashkëmoshatarë me interesa të ngjashme.

Për të aplikuar duhet të plotësoni njërin nga pesë Formulët e Aplikimit të përpiluar në gjuhën shqipe, serbe, turke, rome dhe angleze, deri më 15 janar 2024 - numri i pjesëmarrësve është i kufizuar.  

Për të gjitha informatat shtesë, ju lutemi na kontaktoni përmes [email protected] ose përmes rrjeteve sociale Facebook dhe Instagram.