THIRRJE PËR OFERTË: Produkte të DokuShop

DokuFest ka hapur thirrjen për furnizues të kualifikuar që të paraqesin ofertat e tyre për produkte të DokuShop.