Një falenderim i veçantë për të gjithë mbështetësit dhe partnerët tanë, ndihma e të cilëve na e mundësoi realizimin e festivalit tonë.

Traditional Sponsor

Principal Partners

Media Partner

Supporters

Partners