Një falenderim i veçantë për të gjithë mbështetësit dhe partnerët tanë, ndihma e të cilëve na e lehtësoi transformimin digjital të festivalit tonë.

Supporters

Partners