2 dokumentarë të shkurtë shfaqen në Gjimnazin “Ulpiana”