THIRRJE PËR PUNË

May 3, 2019

DokuFest hap konkurs për gjashtë pozita të karakterit të përkohshëm për t’i përmbushur nevojat e departamenteve, për realizimin e edicionit të 18-të të festivalit që do të mbahet në Prizren nga 2-10 gusht 2019.

Aplikantët e suksesshëm duhet të fillojnë punën më 1 qershor me kohëzgjatje për 3 muaj.

Departamentet dhe pozitat:

  1. Koordinator/e për vullnetarë
  2. Koordinator/e punëtorish
  3. Koordinator/e eventesh
  4. Koordinator/e për mikpritje
  5. Koordinator/e për media

Aplikantët e suksesshëm përveç detyrave të tyre të rregullta do të punojnë edhe në aftësimin e vullnetarëve të departamenteve të tyre përkatëse.

Aplikimi bëhet duke dërguar një CV dhe letër motivimi të shkurtë në e-mail adresën apliko@dokufest.com duke specifikuar pozitën për të cilën aplikoni.

Afati i fundit për aplikim është 20 maj 2019.

Aplikacionet që dërgohen pas kësaj date nuk shqyrtohen.

 

Ky grant është financuar nga projekti ‘Përkrahja e Luksemburgut për shoqërinë civile në Kosovë’, financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe Fondacionit për Shoqëri Civile (KCSF).

DokuPhoto 2019

July 22, 2019

DokuKids 2019

July 15, 2019