Some Thing

Germany, 2015, 7 min, Colour

Nafta, ari dhe zjarri janë thesaret brenda maleve gjigante krenare. Për malin e vogël është e pamundur ti mbajë gjithë ato. Ai është vetëm në posedim të kësaj DIÇKAJE të vogël, të çuditshme dhe të padobishme.

CREDITS

Director:

Elena Walf

Editing:

DIRECTOR'S BIO

FESTIVALS & AWARDS

CONTACT