Thirrje për shprehje të interesimit

February 10, 2020

DokuFest hap thirrje për:

 

  •  Ri-dizajnim dhe zhvillim të webfaqes zyrtare [www.dokufest.com]

 

-Kompanitë e interesuara duhet të aplikojnë me një/disa modele të dizajnit dhe t’i dergojnë si .jpg/.png;

-Të dërgojnë portfolion e tyre;

 

Të interesuarit të aplikojnë në e-mail adresën: apliko@dokufest.com

Kompanitë e vlerësuara do të ftohen për prezantim të detajuar dhe informata shtesë, pas së cilës mirret vendimi për kompaninë fituese.

Afati i fundit për aplikim është 28 shkurt 2020.

DokuPhoto 2019

July 22, 2019

DokuKids 2019

July 15, 2019