Latest News

THIRRJE PËR VENDE PUNE

December 26, 2019

DokuFest është duke zgjeruar stafin dhe në këtë proces, hap thirrje për këto vende pune në organizatë: Koordinator/e Projekti: Jemi duke kërkuar individë me aftësi të shkëlqyeshme komunikimi që kanë eksperiencë pune në zhvillim dhe implementim të programeve si dhe shkathtësi të dëshmuara analitike. Aplikantët duhen të dëshmojnë për përvojën e punës dhe shkathtësitë në […]

Read More >

DokuPhoto 2019

July 22, 2019

DokuKids 2019

July 15, 2019