27 Apr, 2020


Një opsion i mrekullueshëm për ta nisur javën e shtatë të Festivalit të Filmit të Shkurtë Karantina ime e Dashur është filmi kanadez 7A ku një grua që po inçizon një video në apartamentin e saj, ndërpritet nga një punëtor i mirëmbajtjes i cili e shtyen drejt një situate të pasigurt. Një zhandër filmi që do t'ju lë pa frymë.

— Mos harroni t'i shikoni filmat & të dhuroni për kauzën
7A NGA Zachary Russell (Kanada, 2018)
When the Zombies Come nga Jon Hurst (SHBA, 2013)
Quarantine nga Astrid Goldsmith (Mbretëria e Bashkuar, 2019)
Astrometal nga Efthimis Kosemund Sanidis (Greqia, 2017)
Carrier nga Marijn Grieten (Belgjika, 2019)
Pursuit. Gessafelstein nga Fleur & Manu (Franca, 2013)
Freedom & Independence nga Björn Melhus (Gjermani, 2014)

KARANTINA IME E DASHUR: JAVA E SHTATË E FESTIVALIT (21/4 21/4)

Festivali mbështet dy kauza të rëndësishme. Përhapja e COVID-19 ka prekur çdo kënd. Megjithatë, disa janë më të prekur sesa të tjerët. Me këtë rast ‘Festivali i Filmit të Shkurtër Karantina ime e Dashur’ ka ngritur faqen GoFundMe për të mbështetur kauzat tona.

SHIQO FILMAT NË  ‘FESTIVALIN E FILMIT TË SHKURTËR KARANTINA IME E DASHUR’ – JAVA E  SHTATË 

LEXO PËR KAUZAT DHE MOS HARRO TË DHUROSH

Fotoja mbuluese nga: Britt Raes