29 Jun, 2022


Dokufest është në kërkim të shërbimit, huazimit të pajisjeve të zërimit dhe ndriçimit për eventet e organizuara për festivalin, edicioni XXI.

Ftojmë kompanitë që të dërgojnë ofertat dhe të bashkangjesin dokumentet si:

Çertifikatën e Biznesit dhe ofertën e tyre sipas modeleve të kërkuara: SHIH KËTU 

Ofertat duhet të dërgohen në e-mail adresën [email protected]

Afati i fundit për dërgesë të ofertave është data 18.07.2022.