13 April, 2023


DokuFest është në kërkim të shërbimit, shtypi i materialeve për festivalin, edicioni XXII.

Nr. Ref. 004/2023

Ftojmë kompanitë që të dërgojnë ofertat dhe të bashkangjesin dokumentet si:

— Çertifikatën e Biznesit dhe ofertën e tyre sipas specifikave të kërkuara: SHIH KËTU

Ofertat duhet të dërgohen në e-mail adresën [email protected].

Afati i fundit për dërgesë të ofertave është data 27.04.2023.