16 May, 2024


Kërkesa kryesore përfshin montimin dhe ç’montimin e konstruksioneve, monitorimin e procesit dhe kapacitet për tre lokacione në qytet nga data 25 Korrik deri më 10 Gusht 2024.

Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë ofertat e tyre në e-mailin zyrtarë [email protected] deri më 31 Maj 2024.

Më poshtë gjeni dokumentin ku mund të bazoheni për ofertim.