29 July, 2022


Në bashkëpunim me VII Academy, DokuFest ka kënaqësinë të prezantojë punëtorinë njëditore në Prizren më 7 gusht 2022.

E udhëhequr nga fotografi i Agjencisë së Fotografisë VII, Paul Lowe, ky seminar do të eksplorojë se si të hulumtoni, planifikoni, prodhoni, modifikoni dhe prezantoni një ese të zgjeruar fotografike / fotografi dokumentare ose filmi. Gjithashtu do të eksplorojë dhe vlerësojë në mënyrë kritike shqetësimet etike në lidhje me përfaqësimin dokumentar.

Punëtoria do të prezantojë gjithashtu Programin e Akademisë VII të Fotogazetarisë dhe Fotografisë Dokumentare të Nivelit 1 të udhëhequr nga Paul Lowe dhe Ziyah Gafić që do të zhvillohet në rajon nga tetori deri në dhjetor 2022.

Punëtoria është e hapur për fotografët, filmberesit, shkrimtarët dhe artistët e interesuar të gërmojnë më thellë në praktikën e dokumentarëve. Gjeni formën e aplikimit KËTU.