14 May, 2020


Nga situata e krijuar me përhapjen e shpejtë të virusit COVID-19 në gjithë botën, DokuFest ka filluar me shfaqje ditore të një filmi të shkurtër të prodhuar përmes Qendrës sonë të Filmit Dokumentar, dhe do të vazhdojë çdo ditë deri sa të përfundojë kjo situatë e jashtëzakonshme.

Filmi i ditës 59

MATRIX nga Martin Xhoxhi

Matrix nga DokuFestVimeo.

Viti i Prodhimit: 2018

Gjatësia: 6 min.

Një botë tërësisht e re në rrugët e Prizrenit; në ballafaqim me këtë botë përfshihen edhe varësia dhe sjelljet anti sociale. Ky dokumentar i shkurtër na shfaq mënyrën se si varësia është zhvilluar bashkë me teknologjinë si dhe shpërndarjen që ka pasur në të gjitha grup moshat.

Prodhuar përmes projektit “Shkolla & Dokumentari: Promovimi i Vlerave Demokratike dhe Drejtave të Njeriut përmes filmit”, financuar nga National Endowment for Democracy – NED dhe implementuar nga DokuFest.