05 April, 2023


DokuFest ka kënaqësinë t’i ftojë të gjithë të interesuarit për t’iu bashkuar ekipit duke hap thirrje për këtë vend pune në organizatë:

Asistent/e për komunikim dhe media

Aplikantët duhet t’i plotësojnë kriteret në vijim:

  • Të kenë aftësi të shkëlqyeshme shkrimi në gjuhën angleze dhe gjuhën shqipe;
  • Të kenë aftësi në mirëmbajtjen dhe menaxhimin e rrjeteve sociale;
  • Të kenë aftësi të shkëlqyeshme komunikimi për mirëmbajtjen dhe zgjerimin e marrëdhënieve me media;
  • Aftësi për të punuar në një ekip dhe për të menaxhuar projekte të shumta në të njëjtën kohë;
  • Preferohet njohjuria mbi programimin e festivaleve të filmit dhe industrinë e filmit;

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë letrën motivuese “Pse dëshironi të jeni pjesë e ekipit të DokuFest?”, pozitën për të cilën aplikoni si titull në email si dhe CV-në e detajizuar në email adresën: [email protected]. Afati i fundit për aplikim është 30.04.2023.