28 March, 2023


DokuFest është në kërkim të një kompanie e cila ofron shërbimet titrim, përkthim/përshtatje dhe lektorim për filmat e edicionit të XXII të Festivalit DokuFest (04 – 12 Gusht 2023) .

Nr. referencës 002/23

Ftojmë kompanitë të na dërgojnë ofertat e tyre si dhe të bashkangjesin dokumentet:

· Çertifikatën e Biznesit,

· Portfolion e punës ekzistuese,

· Çmimin për orë filmike.

Ofertat duhet të dërgohen në e-mail adresën [email protected] me titull “Ofertë për Titrim dhe Përkthim” .

Afati i fundit për dërgesë të ofertave është data 28.04.2023.

Ofertat e kompletuara do te vlerësohen me kriterin e cilësisë dhe çmimit më të favorshëm.