08 July, 2022


Dokufest është në kërkim të shërbimit, shtypi i materialeve për festivalin, edicioni XXI.

Ftojmë kompanitë që të dërgojnë ofertat dhe të bashkangjesin dokumentet si:

— Çertifikatën e Biznesit dhe ofertën e tyre sipas specifikave të kërkuara: SHIH KËTU

Ofertat duhet të dërgohen në e-mail adresën [email protected]

Afati i fundit për dërgesë të ofertave është data 20.07.2022.