16 May, 2024


Ftojmë kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e bazuara në dokumentin e bashkangjitur.

Afati i fundit për dërgim është 31 Maj 2024.

Lusin të interesuarit të dërgojnë ofertat në emailin zyrtar: [email protected]

Më poshtë gjeni dokumentin ku mund të bazoheni për ofertim.