04 August, 2021


Duam të falënderojmë sponsorët tanë, pa të cilët ekzistenca e DokuFest nuk do të ishte e mundur. DokuFest është jashtëzakonisht mirënjohës për mbështetjen e tyre të pashtershme 20 -vjeçare.

Për shumë, shumë vite bashkëpunim të ardhshëm!