30 March, 2023


DokuFest është në kërkim të shërbimit, huazimit të pajisjeve të zërimit dhe ndriçimit (nga 04.08.2023 deri më 12.08.2023) për eventet e organizuara për festivalin, edicioni XXII.

Nr. i referencës: 003/23

Ftojmë kompanitë që të dërgojnë ofertat dhe të bashkangjesin dokumentet si:

Çertifikatën e Biznesit dhe ofertën e tyre sipas modeleve të kërkuara: SHIH KËTU 

Ofertat duhet të dërgohen në e-mail adresën [email protected].

 

Afati i fundit për dërgesë të ofertave është data 05.05.2023