VULLNETARËT janë një prej shtyllave kryesore të zhvillimit të DokuFestit. Tash e nëntëmbëdhjetë vite në festival angazhohen rreth 150 vullnetarë të cilët kontribuojnë në departamente të ndryshme dhe mundësojnë realizimin madhështor të festivalit. Vullnetarët ndihmojnë në menaxhimin e kinemave, në Press dhe Media qendër, në mikëpritjen e mysafirëve dhe evente, në DokuDaily, DokuKids, DokuShop dhe Doku TV, etj.