Jemi duke kërkuar punëtorë/staf mbështetës që ta sjellim në jetë edicionin 22 të DokuFest.

Të interesuarit profesional në fushë-punat e specifikuara më poshtë ftohen të aplikojnë dhe të bashkohen me ne si staff/punëtorë mbështetës:  

*Numri në kllapa referon numrin e punëtorve që ne kemi nevojë për atë pozitë

 • Departmenti i projeksionit
  Projeksionistë (10)
 • Department i kinemasë  
  Koordinator/e i/e kinemasë (1) 
  Asistent/e i/e kinemasë (10)
 • Departmenti i logjistikës 
  Asistent/e  (5)
 • Departmenti i mirëpritjes/Hospitality
  Koordinator/e i/e hospitalityt (1) 
  Asistent/e i/e hospitalityt (2)
 • Evente & Punëtori
  Assistent/e (2)
 • Departmenti i DokuNights 
  Asistent/e i/e Hospitality(mirëpritjes) (3) 
  Asistent/e i/e DokuShop(1) 
  Asistent/e i/e logjistikës(2)
 • Departamenti i vullnetarëve 
  Koordinator/e i/e vullnetarëve (1)
 • Departmenti i PR & Media 
  PR & Media Assistant/e (3)
 • Departmenti i fotografisë 
  Fotografë profesionalë (5)
 • Dizajn & Video Editing
  Dizajner/e grafiku (1) 
  Asistent/e i/e dizajnerit/es grafik/e (2) 
  Video Editor (1)
 • Departamenti i jurisë
  Koordinator/e i/e jurisë (1) 
  Asistentë/e i/ jurisë(6)
 • Departmenti i marketingut
  Koordinator/e i/e marketingut (1)
 • Departamenti i DokuKids 
  Asistent/e (2)
 • Departmenti i DokuShop
  Koordinator/e i/e DokuShop (1) 
  DokuShop Asistent/e (3)

Te gjithë të interesuarit duhet ti dërgojnë informatat tek email adresa jonë: [email protected]. Ju lutemi që emaili të përmban: 
Pozitën për të cilën po aplikoni (si titulli i emailit) Letrën Motivuese , CV të detajuar

Afati i fundit për aplikim ëdhtë 11.06.2023, në mesnatë.