Jemi duke kërkuar punëtorë/staf mbështetës që ta sjellim në jetë edicionin e 23-të të DokuFest.

Të interesuarit profesional në fushë-punat e specifikuara më poshtë ftohen të aplikojnë dhe të bashkohen me ne si staff/punëtorë mbështetës:  

*Numri në kllapa referon numrin e punëtorve që ne kemi nevojë për atë pozitë

DEPARTAMENTET: 

Departamenti për Projeksione

· Projeksionist/e – 10 pozita

Departamenti për Kinema

· Koordinator/e – 1 pozitë

· Asistent/e – 10 pozita

Departamenti për Logjistikë

· Asistent/e – 5 pozita

Departamenti për Mikpritje

· Asistent/e – 5 pozita

Evente & Punëtori

· Koordinator/e – 1 pozitë

· Asistent/e – 2 pozita

Departamenti i DokuNights

· Asistent/e për mikpritje – 2 pozita

· Asistent/e për Logjistikë – 2 pozita

Koordinimi i Vullnetarëve

· Koordiantor/e -1 pozitë

Departamenti për PR dhe Media

· Asistent/e – 3 pozita

Departamenti për Fotografi

· Fotograf/e – 5 pozita

Dizajn & Video editim

· Dizajner/e – 1 pozitë

· Asistent/e për dizajn – 2 pozita

· Video editor/e – 1 pozitë

Departamenti për Jurinë

· Koordinator/e – 1 pozitë

· Asistent/e – 6 pozita

Departamenti për Marketing

· Koordinator/e – 1 pozitë

Departmenti i DokuKids

· Asistent/e – 2 pozita

Departamenti i Dokushop

· Koordinator/e – 1 pozitë

· Asistent/e – 3 pozita

Te gjithë të interesuarit duhet ti dërgojnë informatat tek email adresa jonë: [email protected]. Ju lutemi që emaili të përmban: 
Pozitën për të cilën po aplikoni (si titulli i emailit) Letrën Motivuese , CV të detajuar

Afati i fundit për aplikim ëdhtë 26.05.2024, në mesnatë.