Latest News

Thirrje për shprehje të interesimit

February 10, 2020

DokuFest hap thirrje për:    Ri-dizajnim dhe zhvillim të webfaqes zyrtare [www.dokufest.com]   -Kompanitë e interesuara duhet të aplikojnë me një/disa modele të dizajnit dhe t’i dergojnë si .jpg/.png; -Të dërgojnë portfolion e tyre;   Të interesuarit të aplikojnë në e-mail adresën: apliko@dokufest.com Kompanitë e vlerësuara do të ftohen për prezantim të detajuar dhe informata shtesë, pas […]

Read More >

Programme 2019

With the support of: