Uranium Hex

United Kingdom, 1987, 11 min, Colour

Duke përdorur një varg kaleidoskopik të teknikave eksperimentale, ky film eksploron minierën e uraniumit në Kanada dhe efektet e saj shkatërruese si në ambient ashtu edhe në gratë që punojnë në miniera. Një bollëk pamjesh që variojnë nga gra në punë deri te paraqitjet rrëqethëse të trupave kancerogjen shoqërohen me tinguj shkurajues industrial dhe informata të hapura nga disa prej grave.

CREDITS

Director:

Sandra Lahire

Editing:

DIRECTOR'S BIO

Sandra Lahire was born in 1950. She studied Philosophy at the University of Newcastle-on-Tyne (BA), Fine Art Film at St Martins School of Art (BA 1984) and Film & Environmental Media at the Royal College of Art (MA 1986). Her films have been shown nationally and internationally at cinemas and festivals including Creteil, Locarno, Berlin, Montreal, Sao Paolo, Turin, Jerusalem, Australia and the Philippines. Writings include Lesbians in Media Education published in Visibly Female (ed Hilary Robinson, Camden Press 1987) and articles for Undercut. She also wrote a musical score for Lis Rhodes’ film Just About Now. She passed away in 2001.

FESTIVALS & AWARDS

CONTACT