02 – 10 August 2019
Edition XVIII

02 – 10 August 2019
Edition XVIII

The Confession shfaqet në “Gjon Buzuku”  

February 20th, 2019

DokuFest ka organizuar shfaqjen e filmit ” The Confession” sot në Gjimnazin “Gjon Buzuku” të Prizrenit.

Mbi 30 nxënës të kësaj shkolle kanë ndjekur filmin dokumentar që trajton temat e identitetit dhe radikalizimit.

Përveç kësaj, nxënësit kanë pasur mundësi që të diskutojnë mbi filmin dhe të trajtojnë temat e shfaqura aty me mësimdhënësen e sociologjisë, Merita Shala, që ka mbajtur diskutimin pas shfaqjes.

Pas diskutimit, nxënësit kanë shprehur nevojën që të kenë edhe shfaqje tjera me tema tjera në interes të tyre.

Shfaqjet e filmave do të vazhdojnë në ndërkohë në shkollat e mesme të qyteteve të tjera të Kosovës, proces ky që hap mundësinë për zhvillimin e edukimit alternativ dhe bisedës aktive me nxënësit gjatë procesit mësimor, duke përdorur mjete audio-vizuele.

Ky grant është financuar nga projekti ‘Përkrahja e Luksemburgut për shoqërinë civile në Kosovë’, financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe Fondacionit për Shoqëri Civile (KCSF).