Edition 17
3-11 August 2018

Edition 17
3-11 August 2018

:SWITCH TO THE FUTURE: DISCUSSION ON GLOBAL TRENDS THAT COULD BE APPLIED IN THE REGION OF WESTERN BALKANS

Sistemet e energjisë në mbarë botën po hyjnë në një fazë transformimi të sistemeve të energjisë drejt energjisë së rinovueshme. Bashkimi Evropian ka adaptuar qëllime ambicioze për të lëvizur drejt një ekonomie me karbon të ulët dhe tregjeve plotësisht të integruara të energjisë. Gjermania po luan një rol të rëndësishëm në këtë proces transformimi, duke adaptuar një nga programet më ambicioze të tranzicionit të energjisë – Energiewende. Çfarë është e aplikueshme në rajon?

Panelistë:
Haki Abazi, Emerging Democracies Institute
Jan Axel VOSS, German Embassy Kosovo
Rinora Gojani, KOSID
Aleksandar Macura, RES Foundation


Moderator:
Visar Azemi, Balkan Green Foundation


Gjuha:
Anglisht me perkthim simultan në Shqip

HAPUR PËR PUBLIK

08/10, 17:00, Hamam
+ shto këtë ngjarje në
orarin tuaj personal
Orari i Plotë >