Edition 17
3-11 August 2018

Edition 17
3-11 August 2018

:MASTER CLASS: TRAVIS WILKERSON

Travis Wilkerson do të udhëheqë një masterklasë për filmbërjen e tij. Ai do të përqendrohet në preokupimet qendrore të punës së tij: politikës së imazheve, imazhit të politikës, të margjinalizuarit, të harruarit, të shuarit. Zërat e shtypur nën shërim janë kthyer në fyt të plotë. E kaluara dhe e ardhmja kolapsojnë mbi njëra-tjetrën. Një botë tjetër është e mundur. Një kinema tjetër është e mundur gjithashtu.


NGJARJE E INDUSTRISË


Gjuha:
Anglisht

HAPUR PËR PUBLIK

08/11, 14:00, Kino Klub
+ shto këtë ngjarje në
orarin tuaj personal
Orari i Plotë >