Edition 17
3-11 August 2018

Edition 17
3-11 August 2018

:MASTER CLASS: DANIEL MULLOY

Mik dhe bashkëpunëtor i gjatë i DokuFest, regjisori i shpërblyer Daniel Mulloy do të mbaj një master klasë për temat me të cilat është i lidhur si dhe për procesin e filmbërjes.


NGJARJE E INDUSTRISË 

Gjuha:
Anglisht

HAPUR PËR PUBLIK

08/06, 14:00, Kino Klub
+ shto këtë ngjarje në
orarin tuaj personal
Orari i Plotë >