Edition 17
3-11 August 2018

Edition 17
3-11 August 2018

:DEALING WITH THE PAST: FILMS IN EDUCATION

Komuniteti artistik dhe aktivistët kulturorë nga rajoni ishin gjithmonë një hap përpara në tra- jtimin e traumave të konflikteve në vitet nëntëdh- jetë të shekullit të kaluar. Arti ka potencialin më të madh për nxitjen e ndjeshmërisë, mirëkuptimit dhe pranimit të vuajtjeve të të tjerëve.


Cila është fuqia e filmit dhe mediave faktike në kontekstualizimin e problemit, në lidhje me të kaluarën e trazuar dhe për t’iu përgjigjur nevojës për normalizim, tolerancë dhe respekt?


Panelistë:
Ognjen Glavonic, Filmmaker
Lidija Zelovic, Filmmaker & Journalist
Dea Gjinovci, Filmmaker


Ndihmuar nga:
Eroll Bilibani, DokuFest


Gjuha:
Anglisht me perkthim simultan në Shqip


HAPUR PËR PUBLIK 

+ shto këtë ngjarje në
orarin tuaj personal
Orari i Plotë >