Edition 17
3-11 August 2018

Edition 17
3-11 August 2018

:A MUSEUM CAN CHANGE A CITY

Në një dialog mes trashëgimisë kulturore të së shkuarës dhe Muzeut të ri të Fotografisë “Marubi”, drejtori i këtij institucioni Luçjan Bedeni vjen të na prezantojë projektet më të reja të një “muzeu që ndryshon një qytet”, përmes programeve të ndryshme të cilët nga njëra anë sjellin më afër historinë e të parës studio fotografie shqiptare e nga ana tjetër kërkojnë të sensibilizojnë më të rinjtë ndaj rëndësisë së ruajtjes së vlerave të kësaj trashëgimie.


Folës:
Luçjan Bedeni, Marubi Museum of Photography Director


Gjuha:
Shqip me perkthim simultan Anglisht


HAPUR PËR PUBLIK

08/07, 14:00, Kino Klub
+ shto këtë ngjarje në
orarin tuaj personal
Orari i Plotë >