Vullnetarët

Falemnderit të gjithë aplikantëve për vullnetarë për edicionit te 12-të të festivalit. DokuFest do të shqyrtojë të gjitha aplikacionet dhe do të i njoftoj aplikantët nëpërmjet email-it deri më datë 1 gusht, 2013.

Falemnderit
DokuFest.