DokuPhoto

Falemnderit të gjithë fotografëve të cilët aplikuan për punëtorinë DokuPhoto. Aplikantët do të përzgjidhen dhe njoftohen nëpërmjet email-it deri në mesin e muajit korrik, me detaje për udhëtimin dhe pregaditjen e punëtorisë.