THIRRJE PËR PUNË

May 3, 2019

DokuFest hap konkurs për gjashtë pozita të karakterit të përkohshëm për t’i përmbushur nevojat e departamenteve, për realizimin e edicionit të 18-të të festivalit që do të mbahet në Prizren nga 2-10 gusht 2019.

Aplikantët e suksesshëm duhet të fillojnë punën më 1 qershor me kohëzgjatje për 3 muaj.

Departamentet dhe pozitat:

  1. Koordinator/e për vullnetarë
  2. Koordinator/e punëtorish
  3. Koordinator/e eventesh
  4. Koordinator/e për mikpritje
  5. Koordinator/e për media

Aplikantët e suksesshëm përveç detyrave të tyre të rregullta do të punojnë edhe në aftësimin e vullnetarëve të departamenteve të tyre përkatëse.

Aplikimi bëhet duke dërguar një CV dhe letër motivimi të shkurtë në e-mail adresën apliko@dokufest.com duke specifikuar pozitën për të cilën aplikoni.

Afati i fundit për aplikim është 20 maj 2019.

Aplikacionet që dërgohen pas kësaj date nuk shqyrtohen.

 

Ky grant është financuar nga projekti ‘Përkrahja e Luksemburgut për shoqërinë civile në Kosovë’, financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe Fondacionit për Shoqëri Civile (KCSF).

 

July 31, 2019

DokuKids 2019

July 15, 2019

Konkurs pune

October 1, 2018