Night Dances

United Kingdom, 1995, 15 min, Colour

“Night Dances, është për nënën time, e cila vdiq derisa po më ndihmonte mua ta bëj këtë mjuzikël pianoje. Vallëzimi i Vdekjes është i lidhur me jetën – Lechaim – teksa rrotullohemi bashkë nga gurët e varreve hebreje. Një grua ëndërrimtare transportohet nëpër qytetin tonë të shkatërruar. Kjo është epoka e Kompjuterit Personal – Katakombi Privat për elitën e ndezur. Korridoret e saj të errëta janë për të pastrehët që bredhin ... mbijetuesit e vërtetë.” – S.L.

CREDITS

Director:

Sandra Lahire

Editing:

DIRECTOR'S BIO

Sandra Lahire was born in 1950. She studied Philosophy at the University of Newcastle-on-Tyne (BA), Fine Art Film at St Martins School of Art (BA 1984) and Film & Environmental Media at the Royal College of Art (MA 1986). Her films have been shown nationally and internationally at cinemas and festivals including Creteil, Locarno, Berlin, Montreal, Sao Paolo, Turin, Jerusalem, Australia and the Philippines. Writings include Lesbians in Media Education published in Visibly Female (ed Hilary Robinson, Camden Press 1987) and articles for Undercut. She also wrote a musical score for Lis Rhodes’ film Just About Now. She passed away in 2001.

FESTIVALS & AWARDS

CONTACT