Evidence

Dëshmia

Kosovo, 2019, 21 min, Colour

Një çift, Besniku dhe Linda jetojnë me nënën e Besnikut Xhevën, e cila është pjesërisht e palëvizshme dhe ka nevojë për asistencë të vazhdueshme. Një ditë atyre u duhet të shkojnë në ministri për të dëshmuar që Xheva është gjallë, përndryshe e humbasin pensionin e saj. Rruga për atje nuk është e lehtë dhe do i ndryshojë jetët e tyre në mënyrë dramatike, ashtu si nuk e kanë imagjinuar kurrë.

CREDITS

Director:

Lum Radoniqi

Producers:

Lum RadoniqiAlban Zogjani

Cinematography:

Adonis Krasniqi

Editing:

Lum Radoniqi

Sound:

Arsim Limani

DIRECTOR'S BIO

Lum Radoniqi was born in Pejë, Kosovo in 1995. He's finished his elementary and high school education in his hometown. Afterwards he went to Faculty of Fine Arts near the University of Prishtina , where he studied Film and Television directing for 4 years. In 2015 he was chosen to attend Sarajevo Film Festival as a film professional. He has attended many festivals with his student short films and documentaries, which in some of them he was honored with prizes. For the moment he is a freelance artist and living in Prishtina.

FESTIVALS & AWARDS

CONTACT

Lum Radoniqi
Rr.Enver Hadri nr.77
Pejë, Kosovo 30000
+3834-948-3549
lumi_radoniqi@hotmail.com