Walled Unwalled

Germany/Lebanon, 2018, 21 min, Colour

Walled Unwalled është një performancë-video instalacion 20 minutësh në vetëm një kanal. Performanca përfshinë një seri ndërlidhëse të rrëfimeve të dala nga rastet ligjore që janë rrotulluar përreth provave që janë dëgjuar apo përjetuar përmes mureve. Ajo përfshinë një seri performancash ridekretimesh dhe një monologu të vënë në skenë brenda një trio të studiove të efekteve zanore në Funkhaus, Berlini Lindor.

CREDITS

Director:

Lawrence Abu Hamdan

Producer:

Jarred Alterman

Cinematography:

Jarred Alterman

Editing:

Jarred Alterman

Sound:

Shakeeb Abu Hamdan

DIRECTOR'S BIO

Lawrence Abu Hamdan is an artist and audio investigator. Abu Hamdan’s interest with sound and its intersection with politics originate from his background as a touring musician and facilitator of DIY music. The artists audio investigations has been used as evidence at the UK Asylum and Immigration Tribunal and as advocacy for organizations such as Amnesty International and Defense for Children International. The artist’s forensic audio investigations are conducted as part of his research for Forensic Architecture-at Goldsmiths College London where he received his PhD in 2017.

FESTIVALS & AWARDS

Netherlands, 2019, IFFR Rotterdam,

IFFR Rotterdam, Netherlands 2019 -

Italy, 2019, Torino FF,

Torino FF, Italy 2019 -

United States, 2019, Dallas IFF,

Dallas IFF, United States 2019 -

Germany, 2019, Kasseler Dokfest,

Kasseler Dokfest, Germany 2019 -

Canada, 2019, TIFF Toronto,

TIFF Toronto, Canada 2019 -

CONTACT

Studio Lawrence Abu Hamdan
http://lawrenceabuhamdan.com/