Latest News

THIRRJE PËR PUNËTORINË PODIUM: Visioning the 2025

July 3, 2020

Podium: Punëtoria Avokimi për Ndryshim mëson adoleshentët dhe rininë e grupeve më të margjinalizuara në Kosovë si të luftojnë për nevojat dhe të drejtat e komuniteteve të tyre!

Read More >