HAPET THIRRJA PËR VULLNETARË

June 25, 2019

DokuFest ka hapur sot thirrjen për vullnetarë për edicionin e 18 festivalit, i cili do të mbahet nga data 02-10 gusht në Prizren.

Vullnetarët e DokuFest të cilët duhet të jenë mbi 15 vjeç do të ndihmojnë në menaxhimin e kinemave, në Press dhe Media qendër, në mikëpritjen e mysafirëve dhe evente, në DokuDaily, DokuKids, DokuShop dhe Doku TV.

Afati i fundit për aplikim është 15 korrik, dhe të përzgjedhurit do të njoftohen për rezultatet deri më 20 korrik.

Të gjithë vullnetarët e përzgjedhur të cilët do të angazhohen në këtë edicion të festivalit, do të pajisen me çertifikata për njohjen e punës së tyre vullnetare nga Departamenti i Rinisë i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit.

Vullnetarëve të cilët vijnë nga vendet tjera të Kosovës, nuk u rimbursohet akomodimi dhe transporti nga ana e festivalit. Të gjithë vullnetarët rimbursohen me një shumë simbolike e cila mbulon harxhimet ditore për ushqim, si dhe ata kanë mundësi që me bexhat e tyre të kenë qasje në DokuNights.

Nëse jeni të interesuar t’i bashkoheni festivalit si vullnetarë, aplikoni përmes vegëzës në vijim: Aplikacioni

Ky grant është financuar nga projekti ‘Përkrahja e Luksemburgut për shoqërinë civile në Kosovë’, financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

July 31, 2019

DokuKids 2019

July 15, 2019

Konkurs pune

October 1, 2018