Gjimnazet e Gjilanit trajtuan dokumentarin “Point and Shoot”

December 12, 2018

Në bashkëpunim me mësimdhënëset e Gjimnazit Natyror “Xhavit Ahmeti” dhe atij Shoqëror “Zenel Hadini” në Gjilan, DokuFest ka organizuar shfaqjen e filmit “Point and Shoot”.

Mësimdhënëset, Kujtesa Salihu-Keka dhe Fatlume Hyseni kanë trajtuar temat që shfaqen në film, në kuadër të lëndës së psikologjisë, duke bashkëbiseduar me nxënës pas shfaqjes së sekuencave të caktuara nga filmi.

Temat e ndikimit të mediave në personalitetin e njeriut dhe aventura e karakterit të filmit që përfundon në pranverën arabe, janë trajtuar nga filmi “Point and Shoot”.

Interesimi dhe gatishmëria e mësimdhënëseve të këtyre shkollave të mesme lidhur me edukimin alternativ hap rrugë drejt zhvillimit të edukimit dhe vë theks në nevojën e bisedës aktive me nxënësit gjatë procesit mësimor, duke përdorur mjete audio-vizuele.

Ky grant është financuar nga projekti ‘Përkarhja e Luksemburgut për shoqërinë civilë në Kosovë’, financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe Fondacionit për Shoqëri Civile (KCSF).

July 31, 2019

DokuKids 2019

July 15, 2019

Konkurs pune

October 1, 2018