Njohuritë dhe praktikat të përdorimit të filmit dokumentar në mësimdhënie