03 – 11 August 2018
Edition XVII

03 – 11 August 2018
Edition XVII

THIS HUMAN WORLD NË DOKUFEST

July 11th, 2017

Festivali Internacional për të Drejtat e Njeriut në Vienë- This Human World do të prezantoj një përzgjedhje prej shtatë veprave të fundit nga regjisorët dhe artistë t austriakë edicionin e ardhshëm të DokuFest me një specter të ndryshme të qasjeve formale ndaj të drejtave të njeriut dhe çështjeve sociopolitike.

Disa nga filmat e parë “Mare Mediterraneum” dhe “#theircatsaswell” kanë të bëjnë me kapërcimin e kufijve arbitrarë dhe pengesat burokratike të arritjes. Arbitrazhi institucional dhe standardet e dyfishta janë gjithashtu relevante për “Albert“, i cili po lëviz nëpër një botë gri plot kontradikta. “Lugina e çuditshme” dhe “Gerda Wunsch” na kujtojnë domosdoshmërinë dhe rëndësinë e pandërprerë që kanë të bëjnë me tregimet e tij dhe të saj të diskriminimit, persekutimit dhe vrasjes, tregojnë histori të jetës së përditshme në mënyrë të jashtëzakonshme. Gjithashtu, në këtë përzgjedhje përfshihen filmat “For Whom I Might Die” dhe “ Home is not a Place””, të cilat vën në dyshim konceptet e historisë dhe identitetit, dy filma që përshkruajnë format e dialogut ndërgjeneral, ndërsa regjisorët sjellin e gjyshërit e tyre si protagonist.