Edition 17
3-11 August 2018

Edition 17
3-11 August 2018

:THE FUTURE OF KOSOVO IN EU: WHAT CAN WE LEARN FROM BREXIT

Njerëzit e Mbretërisë së Bashkuar votuan në favor të largimit nga Bashkimi Evropian, ndërsa aspiratat e Kosovës janë që të bashkohen në të. Sa larg ka integruar Kosova politikat e saj kombëtare në çështjet ligjore, ekonomike dhe sociale të kërkuara për anëtarësim në BE dhe çfarë mund të mësojmë nga Brexiti.

Panelistë:
Julie Ward, Member of European Parliament UK
Tom Gnocchi, EU Representative

Moderator:
Besa Shahini, EU Integration Expert

Gjuha:
Anglisht me perkthim simultan në Shqip

HAPUR PËR PUBLIK

08/11, 17:00, Hamam
+ shto këtë ngjarje në
orarin tuaj personal
Orari i Plotë >