Edition 17
3-11 August 2018

Edition 17
3-11 August 2018

:THE FUTURE IS EQUAL

Filmi ‘Lord of the House” me regji të Danielle Brenner ka inspiruar ekipin e UN Women në bashkëpunim me UNKT dhe DokuFest të krijojnë një panel diskutimi rreth çështjes së barazisë gjinore, të drejtave, përgjegjësive dhe fuqisë.

08/10, 18:30, Hamam
+ shto këtë ngjarje në
orarin tuaj personal
Orari i Plotë >