Edition 17
3-11 August 2018

Edition 17
3-11 August 2018

:REGIONAL FILM DEVELOPMENT: NORDIC MODEL WHAT CAN BALKAN REGION LEARN FROM NORDIC MODEL?

Modeli Nordik i financimit dhe zhvillimit të filmit është një nga shembujt më të mirë të bashkëpunimit rajonal. Përmes shfaqjes në Nordisk Panorama Festival dhe ngjarjes vjetore të takimeve dhe financimit për profesionistët Nordik të dokumentarit në ‘Nordisk Panorama Forum and Distribution Market’ për profesionistët e filmit, festivalet kryesore të filmit në të gjithë botën nuk mund të imagjinohen pa filma nga vendet nordike. Dhe kjo nuk është vetëm një platformë profesionale për të rrjetëzuar dhe për të bërë biznes në mesin e profesionistëve të filmit; ky model i bashkëpunimit është një përvojë unike arsimore për studentët e shkollave të filmit.

Panelistë:
Jing Haase, Nordisk Panorama Market Manager
Milja Mikkola, Midnight Sun Film Festival
Sophie Vuković, Filmmaker

Moderator:
Martichka Bozhilova, Head of Balkan Documentary Center Sofia

Gjuha: Anglisht me perkthim simultan në Shqip

HAPUR PËR PUBLIK

08/09, 17:00, Hamam
+ shto këtë ngjarje në
orarin tuaj personal
Orari i Plotë >