Edition 17
3-11 August 2018

Edition 17
3-11 August 2018

:MASTER CLASS: VINCENT MOON & PRISCILLA TELMON

Një ligjeratë për trance-kinemanë, nomadizmin dhe teknologjinë e re, që eksploron forma të ndryshme të arteve hibride.


INDUSTRY EVENT


Gjuha:
Anglisht


HAPUR PËR PUBLIK

08/09, 14:00, Kino Klub
+ shto këtë ngjarje në
orarin tuaj personal
Orari i Plotë >