Edition 17
3-11 August 2018

Edition 17
3-11 August 2018

:MASTER CLASS: PAUL WILLIAMS

Paul Williams do të flet mbi politikën e krijimit të imazhit duke diskutuar bashkpunimin e tij me artistin dhe filmbërësin James Holcombe.


Gjuha:
Anglisht

HAPUR PËR PUBLIK

08/08, 14:00, Kino Klub
+ shto këtë ngjarje në
orarin tuaj personal
Orari i Plotë >