Edition 17
3-11 August 2018

Edition 17
3-11 August 2018

:MASTER CLASS: JOHN SMITH

Master klasë që fokusohet në shkathtësitë e nevojshme nga tregimi në kamerë, audio dhe teknika e montazhit.


Gjuha:
Anglisht

HAPUR PËR PUBLIK

08/10, 14:00, Kino Klub
+ shto këtë ngjarje në
orarin tuaj personal
Orari i Plotë >