Edition 17
3-11 August 2018

Edition 17
3-11 August 2018

:CONNECTING, LEADING, CHANGING: YOUTH BUILDING OUR FUTURE

Si e imagjinojmë të ardhem në të cilët do të donim të jetonim? Çfarë mund të bëjmë për ta realizuar? Një diskutim mbi rolin që duhet të kenë të rinjtë për të formuar peizazhin social dhe politik të rajonit, mënyra të reja për të marrë pjesë në jetën publike dhe rolin e tyre në promovimin e dialogut dhe pajtimit.


Panelistë:
Djuro Blanuša, RYCO Secretary General
Fatos Mustafa, RYCO Deputy Secretary General Alisa Kockar, Member of the Municipal Assembly in Zrenjanin
Rina Domi, Member of the Municipal Assembly in Gjakovë/Djakovica


Moderator:
Jan Braathu, Head of Mission, OSCE Mission in Kosovo 


Gjuha:
Përkthim simultan në Anglisht, Shqip dhe Serbisht


HAPUR PËR PUBLIK

08/08, 17:00, Hamam
+ shto këtë ngjarje në
orarin tuaj personal
Orari i Plotë >