04-12 AUGUST / PRIZREN, KOSOVO

 

04-12 AUGUST / PRIZREN, KOSOVO

Rec On The Future

"Rec'on the Future - Turn on the button and rec'on the future!" Çfarë ndodh kur 24 të rinjtë të angazhohen në dialogun ndërkulturor dhe të reflektojnë qëndrimet e tyre me anë të filmave dokumentar? Gjashtë filma të prodhuar me anë të një programi bashkëpunues bashkë-financuar nga Programi Erasmus + (Komisioni Evropian) dhe Conseil rajonale PACA, në partneritet me Pistes Solidaires Mediterranee do të paraqesë këto reflektime.

Është i Kulturës

Vanessa Del Campo, Ariadna Pastor, Fabrizio Acampora Kosovo 2016, color, 5 min

Hu

Leart Rama, Lucian Casu, Matei Leonard, Quentin Laurent, Aleksandra Jovanovska Kosovo 2016, color, 13 min

Khelas

Ana Njegovan, Benjamin Jusufspahić, Nenad Jancić, Marjan Angelovski Kosovo 2016, color, 5 min

On The Edge

Miroslav Marinov, Salvatore Martusciello, Tamara Savić Kosovo 2016, color, 5 min

Sixth Shore

Vasiliki Christopoulou, Adis Cena, Sophia Lilya Hocini, Nergisa Rakipi, Emma Casadevall Sayeras Kosovo 2016, color, 3.40 min

Vitrina

Stelios Bouziotis, Alba Qirjazi, Aleksandra Radeva, Ruggero Poli Lener Kosovo 2016, color, 9 min